Loading...
 

Tablica PHP

Ćwiczenia Informatyczne
programowanie aplikacji internetowych | programowanie aplikacji webowych
Kanał YT: kropka e14

Zobacz jak stosować poniższe znaczniki:

<?PHP .... ?>
- znacznik otwierający skrypt PHP w języku HTML
$zmienna = 'wartość tekstowa ';
- deklaracja zmiennej $zmienna = “dane”
echo  "ciąg znaków";
- użycie instrukcji echo drukującej tekst w cudzysłowu lub apostrofie może być to inny język np HTML
echo "ciąg znaków".$zmienna."ciąg znaków";
- wywołanie przypisanych wartości do zmiennej kropki przed i po łączą zmienną z kodem